ประตูยืดพับเก็บแบบแมนวล รุ่น ISD -603
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  • วัสดุสแตนเลส เกรด 304 
  • ลวดลายภายในลายกากบาท เฟรมนอกทรง H
  • เฟรมขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความคงทนสูง
  • ทำงานแบบมีราง ล้อทำจากเหล็ก ทำงานแบบไม่มีราง ล้อทำจากยาง
  • มีเสาหูช้าง พร้อมกลอนล็อคลงพื้น
  • ความสูง 1.20-2.00 เมตร