มอเตอร์ประตูบานสวิง
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม


มอเตอร์ประตูบานสวิง  E8 DC ARM SWING

 

                                                      

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย อุปกรณ์ มี                 1.มอเตอร์ 2 ตัว

                                                                  2. กล่องเปล่ากันน้ำ 1 กล่อง

                                                                  3. หม้อแปลง 1 อัน

                                                                  4. แผงคอนโทรล 1 แผง

                                                                  5. แบตเตอรี่ 1 ก้อน

                                                                  6.กุญแจฉุกเฉิน 2 ดอก

                                                                  7.เหล็กยึดผนัง 2 อัน

                                                                  8. เหล็กยึดประตู 2 อัน

                                                                  9. รีโมท 3 ลูก ชุดรับ 1 กล่อง